Samarbete med Coca-Cola julen 2015

celebrity dresses AU

Registrera kod-under-kork och bidra till Stadsmissionerna

Sveriges Stadsmissioner, som Västerås Stadsmission är en del av, har inför jul inlett ett samarbete med Coca-Cola i Sverige, där situationen för människor i utsatthet och ensamhet uppmärksammas. Varje gång du registrerar koden i en kork på en Coca-Cola-flaska skänker Coca-Cola i Sverige ett bidrag till måltider i Stadsmissionernas verksamheter. Målet är att Coca-Cola i Sverige skänker totalt 100.000 måltider – ju fler som engagerar sig ju fler måltider blir det.

En måltid hos Stadsmissionen innebär så mycket mer än att bara bli mättad för stunden. Måltiden hos Stadsmissionen innebär att få värma sig, dela en gemenskap och samtal med väl utbildad personal, det kan vara ett första steg till förändring. Genom att personalen ser och samtalar och bryr sig om varje individ möjliggörs förändring. Om möjligt lotsar Stadsmissionens personal deltagaren vidare till relevant hjälp i samhället.

Måltiderna serveras i Stadsmissionernas olika verksamheter. Stadsmissionerna har så kallade öppna verksamheter där människor i utsatthet och/eller hemlöshet kan komma, varje dag, året runt, för att bland annat äta en varm och mättande måltid. Andra verksamheter där Stadsmissionerna serverar mat är verksamheter för exempelvis barn, barnfamiljer och äldre där måltider lagas vid vissa tillfällen eller någon gång i veckan och som bidrar till gemenskap och stöd i utsatta situationer. Sammanlagt serverar Stadsmissionerna flera hundratusen måltider varje år. De måltider som Coca-Cola i Sverige bidrar till serveras under julen och under 2016.

Vi på Västerås Stadsmission är väldigt glada för vårt nya samarbete med Coca-Cola i Sverige. Coca-Cola har i sitt hållbarhetsarbete valt att samarbeta med lokala idéburna organisationer med anknytning till deras verksamhet, och i juletid passar det extra bra för Sveriges Stadsmissioner att tillsammans med Coca-Cola i Sverige hjälpas åt att ge måltider och annat stöd till människor i utsatthet och utanförskap. Julsamarbetet skapar uppmärksamhet och engagemang för människor i utsatthet och vi hoppas att så många som möjligt kommer att registrera koder och fortsätta engagera sig i Stadsmissionernas verksamhet.

Mer information om kampanjen hittar du på www.sverigesstadsmissioner.se/cokejulär registrerar man också sina koder som finns i korkarna på alla fyra smaker av Coca-Cola.