Styrelsen Jerker Alsterlund, ordförande, områdeschef, kontraktsprost Svenska kyrkan i Västerås
Madeleine Ahlqvist, vice ordförande, näringslivschef Hallstahammars kommun
Håkan Liljestrand, ledamot, jurist, Länsförsäkringar Västerås
Marianne Ohlsson, ledamot, egen företagare Västerås
Ingemar Egelstedt, ledamot, styrelseordförande Svenska kyrkan, Västerås
Gerd Söderman, ledamot, vd Welfare Sverige
Ulrica Blomqvist, föredragande, direktor Västerås stadsmission
Ola Söderberg Styrelseledamot Stiftsprost Svenska Kyrkan Västerås
Ann Lystedt Styrelseledamot Västerås
Karin Elfström Styrelseledamot Västerås

 

Ledningsgrupp

Ulrica Blomqvist, Direktor. Bakgrund inom mötesindustrin
Rickard Salzmann, Insamling och kommunikationsansvarig. Bakgrund, Kommunikation och Närinsliv
Meri Duic, Enhetschef Arbete & Sysselsättning. Bakgrund, beteendevetare
Jonas Nyberg, Samordnare dagverksamhet ungdom/vuxen. Bakgrund, socionom och journalist