Styrelsen Ola Söderberg, ordförande, Stiftsprost Svenska Kyrkan Västerås
Håkan Liljestrand, vice ordförande, jurist, Länsförsäkringar Västerås
Simona Hef, ledamot, Egen företagare, Provida
Marianne Ohlsson, ledamot, egen företagare Västerås
Ingemar Egelstedt, ledamot, styrelseordförande Svenska kyrkan, Västerås
Magnus Uhlin, föredragande, direktor Västerås stadsmission
Ann Lystedt Styrelseledamot Västerås
Charlotte Nilsson, organisationskonsult, MindMatch
Niklas Gunnar, Mälarenergi

 

Ledningsgrupp

Magnus Uhlin, Direktor. Bakgrund inom mötesindustrin
Rickard Salzmann, Insamling och kommunikationsansvarig. Bakgrund, Kommunikation och Närinsliv
Meri Duic, Enhetschef Arbete & Sysselsättning. Bakgrund, beteendevetare
Sofie Berglund, Enhetschef Dagverksamhet ungdom/vuxen. Bakgrund, socialpedagog