Alla ungdomar är olika, och deras liv ser olika ut.

Många unga klarar inte av att vara hemma när föräldrarna bråkar igen. Många har problem med skolan. Många hamnar snett. Några saknar sovplats. Vissa lever med misshandel eller missbruk i hemmet. Vissa börjar missbruka själva.

Det är för de ungdomarna vi finns till. Vi vågar bry oss om alla ungdomars liv, oavsett hur de ser ut.

Vårt arbete går ut på att finnas till, lyssna, bygga förtroende och inte döma, kritisera eller lämna ut. Det handlar om tillit – och det tar tid.

Nu behöver vi din hjälp.