Sturegatan 22
Öppet:
Måndag – fredag kl 8-15

Dagverksamheten på Sturegatan 22 drivs av Västerås stadsmission i ett partnerskap med Västerås stad. Till denna verksamhet kan människor komma oavsett den livssituation de befinner sig i och verksamheten vänder sig främst till människor i hemlöshet, substansmissbruk och/eller psykisk ohälsa.

Besökarna kan samtala med personal och andra gäster, köpa frukost, lunch och fika, möjlighet att tvätta sina kläder, hämta ut skänkta kläder, sköta sin hygien samt vila. Besökarna har även tillgång till telefon, dagstidning och kan ha sin post ställd till verksamhetens adress. Som hemlös kan man registrera sig hos oss för att kunna sälja tidningen situation Stockholm och därmed få hjälp med försörjning.

I samarbete med Västerås stad och Landstinget Västmanland finns i dagverksamheten en sjukvårdsmottagning  där besökarna får hjälp med basal sjukvård av läkare och sjuksköterska. Sjukvårdsmottagningen är öppen två förmiddagar i veckan. Varannan vecka har besökarna också tillgång till fotvård som erbjuds av en fotvårdspecialist.

De besökare som ber om hjälp och stöd för förändring av sin livssituation kan i dagverksamheten få kontakt med stödteamet. Stödteamet erbjuder motiverande samtal samt hjälp till kontakt med olika myndigheter.

Du som vill skänka kläder direkt till vår dagverksamhet ombeds ringa innan för att stämma av med personalen där om behov etc.

I dagverksamheten arbetar anställd personal tillsammans med volontärer.

För ytterligare information, kontakta:               

Personal Dagverksamheten telefon 021-13 76 13

Gästtelefon Dagverksamheten telefon 021-14 80 00

Jonas Nyberg telefon 021-40 44 51, sms 0722-30 95 66

Dagverksamhet_230x180
dagverksamhet-02